E-KANCELARIA

     W obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, Kancelaria poszerzyła zakres swojej działalności o udzielanie porad prawnych online, bez konieczności wizyty w Kancelarii. Jeśli obawiają się Państwo o swoje bezpieczeństwo, nie chcą wychodzić z domu, przebywają na kwarantannie – a charakter sprawy na to pozwala – mogą Państwo skorzystać z pomocy adwokata w trybie online.

Pomoc adwokata w tym trybie może polegać w szczególności: na udzieleniu porady prawnej poprzez środki porozumiewania się na odległość i/lub sporządzeniu pisma procesowego (np. wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia).

Porady prawne online udzielane są w godzinach pracy Kancelarii, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 i przyjmują formę spotkania za pośrednictwem rozmowy wideo przy pomocy szyfrowanej rozmowy.

Koszt porady prawnej online, tak jak w przypadku jej tradycyjnej formy, uzależniony jest od nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania danej sprawy, czy ilości dokumentów niezbędnych do analizy.

Co zrobić, aby skorzystać z porad w trybie e-Kancelarii?

  1. Należy skontaktować się z Kancelarią Adwokacką pod numerem telefonu 574 097 002 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: e-kancelaria@adwokatmiedzyrzecz.pl, wskazując, że jest się zainteresowanym skorzystaniem z pomocy prawnej za pośrednictwem e-Kancelarii,
  2. Opisanie w wiadomości mailowej na adres: e-kancelaria@adwokatmiedzyrzecz.pl zwięźle stanu faktycznego sprawy i rodzaju oczekiwanej pomocy oraz załączenie posiadanych dokumentów dotyczących sprawy,
  3. W wiadomości zwrotnej adwokat poinformuje o dokonanej wycenie oraz poprosi o akceptację, a także otrzymają Państwo załącznik z Klauzulą informacyjną wynikającą z RODO.
  4. Wysłanie oświadczenia o akceptacji ceny oraz dokonanie wpłaty na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy,
  5. Umówienie się na spotkanie online.
  6. Po udzielonej pomocy wystawiany jest paragon/faktura i przesyłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Klienta.

Ważne informacje:

  • Spotkanie online nie może odbyć się wcześniej niż zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej.
  • Ocena czy charakter danej sprawy pozwala na udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem e-Kancelarii należy do adwokata.
  • Preferowany program do odbycia rozmowy wideo z adwokatem – WhatsApp